Skip to content

ייעוץ לתהליכים עסקיים:

ליווי בניהול, פיתוח ושיפור תהליכים עסקיים

כמה זה עולה?

המחיר מבוסס על שעות ייעוץ. מחיר שעת ייעוץ בתחום זה משתנה בהתאם להיקף שעות הייעוץ הנדרשות. ניתן לרכוש בנק שעות מראש.

איך זה עובד?

אנחנו נפגשים אתכם ועם עובדים נוספים בחברה בכדי ללמוד על הארגון ולסייע לכם במיפוי, תכנון, מידול, יישום, בקרה ואופטימיזציה של תהליכים עסקיים.

למה לצפות?

ליעילות גדולה יותר בארגון. בהרבה ארגונים תהליכים עסקיים נבנו תוך כדי צמיחה בלי תכנון ובלי תמיכה של מערכות מידע מתאימות.

למידע נוסף בנושא תהליכים עסקיים

BPM

מה זה בעצם תהליך עסקי?

אירוע

משהו קרה בחברה שמחולל את התהליך. האירוע כולל מידע רלוונטי שמאפשר לנהל את התהליך.

סיווג

לפי טיב האירוע והמידע שהתקבל התהליך מסווג לצורך המשך הטיפול בהתאם לתרחיש שנקבע מראש.

פעולה

מערכות המידע והאנשים בארגון מוציעים לפועל את הנדרש מהם בכדי לבצע את התהליך.

תוצאה

סיום הפעולות יוצר תוצאה רצוייה המהווה סיום התהליך. התוצאה יכולה לחולל תהליך נוסף.

למה צריך ייעוץ לתהליכים עסקיים?

הליווי מאפשר לעסקים להתנהל בצורה מסודרת יותר

הייעוץ מסייע בניהול יעיל יותר של עסקים

מאפשר בסופו לבקר כל תהליך בנפרד לצורך שיפור

ניתן יהיה למדוד את האפקטיביות של התהליכים

שאלות נפוצות בנושא תהליכים עסקיים

איך מזהים תהליכים שדורשים תכנון או תכנון מחדש?

זיהוי תהליכי עבודה נעשה באמצעות ראיונות עם העובדים והמנהלים. ככל שהראיונות מעמיקים יותר ככה עולים תרחישי קצה שיש להתייחס אליהם. בחלק ניכר מהמקרים לעובדים בארגון יש הרבה ידע בנוגע למה עובד ומה לא, ואיפה נמצאים ה"כאבים" בארגון.

איך מתכננים תהליך חדש?

לאחר שזיהינו תהליך שלא הוגדר כלל ומתנהל מתוך אינרציה, או לאחר שהבנו שיש צורך בתהליך שלא קיים כלל בארגון מבינים מה האירוע שמחולל את התהליך, מה המידע שהאירוע הזה כולל, איזה שינויים צרכים להתרחש ומה התוצאה הסופית הרצוייה. מכאן בונים מודל, מתקנים את התכנית ומוציאים לפועל.

ממה צריך להזהר?

מורכבות. תהליכים נותים לההיפך ליותר מורכבים ממה שנדרש. במידה ותהליך לא משיג את מטרתו בגלל שהו מסובך, יכול להיות שכדאי לפצל אותו למספר תהליכים ולהתייחס לכל אחד מהם בנפרד.

איך מתכננים מחדש תהליך קיים?

תחילה מחליטים אם בכלל יש צורך בתהליך כמו שהוא. במידה והתהליך חשוב לארגון, מזהים את המקומות בהם התהליך עולה לארגון יותר משאבים ממה שהוא שווה. ממדלים מחדש את התהליך ובמידה והמודל "מחזיק מים" מיישמים את התהליך מחדש. אפשר לקרוא יותר על שיפור תהליכיים עסקיים כאן.

Call Now Button